BERAS international

UTVECKLING & IMPLEMENTERING

Ansvaret för matsystemet är idag uppsplittrat, otydligt och undervärderat. Det skapar en utmanande situation för offentliga måltider. Vi erbjuder därför hjälp att arbeta strategiskt och nära de som arbetar i måltidsverksaamheten så att den står rustad och kan ta initiativ för att lösa upp knutar och bygga för framtiden.

Förändringsprocess och problemlösning - Offentlig måltidsverksamhet / Kostenhet

Vi börjar med att hjälpa er att sortera och ringa in var det sitter fast. Därefter samtalar vi om vilken utveckling er organisation behöver ta för att ni ska identifiera och nå rätt (eller viktiga) mål, både som chef och som måltidsverksamhet. Vi tillhandahåller processledning, ger de verktyg för strategiskt arbete som ni behöver och lär er att använda dem.


Vi har jobbat med förändringsprocesser under längre tid med kommuner som Ekerö, Nynäshamn, Tyresö och vårt senaste tillskott av samarbete är Värnamo kommun.

"Med Beras har vi allt vi behöver från en leverantör. Experter på matsystem, strategi, chefshandledning och utveckling av kulturen" Lotta Nielsen Nylander, Måltidschef Värnamo kommun

Kostnad: ca 30 000 kr/mån - i normalfallet tar det 2-3 år att arbeta igenom strategi och bjuda in medarbetarna på resan - men då är ni på en helt ny nivå!

Särskild medarbetarinsats med psykologstöd

Ni kanske har en värdefull medarbetare som riskerar att gå in i väggen eller som har en blockering som hindrar denne att bidra med sin kompetens, kreativitet och fulla energi. Vi har program som innehåller psykologstöd i nära samverkan med chefshandledning så att både individ och organisation mår bra och drar åt samma håll.

"Det här är ett banbrytande program som fungerar och som tar medarbetarna till en annan nivå där de hamnar på rätt plats och kommer till sin rätt" My Berensson, Kostchef, Ekerö kommun

Kostnad: 35.000-40.000 kr/mån exkl moms

Enkelt insteg för er kommun - slå oss en signal

Om du är är engagerad och vill se att din kommun tar ledarskap för ett hållbart matsystem, men osäker på hur er väg framåt ser ut eller vilken insats som behövs. Hör av dig så sorterar vi tillsammans! Det kostar inget.

Vi är engagerade i denna utveckling och lever av de frågor vi får.  Du kan vara anställd i kommunen med någon koppling till maten, eller vara engagerad som social entreprenör.

Hans von Essen: 0735-627738

Fredrik Birath: 070-4610769

 

Känn dig fri att kontakta oss med frågor, information eller förslag på samarbete.