Välkommen!

Vi tar forskning till handling för hållbara matsystem.

Matsystemet är en nyckel för hållbarhet, beredskap, hälsa och välbefinnande, men frågan är oftast uppsplittrad på olika enheter. BERAS International hjälper kommuner att göra analys, implementera förändring och vända minus till plus.

Håll dig uppdaterad om oss på FB och Linkedin. 

TJÄNSTER - VAD VI ERBJUDER

Vår tjänst Analys av försörjningsfrmåga ger er en överblick över kommunens matsystem. Med StrategiProcessledning och Chefshandledning får ni verktyg och hjälp, steg för steg mot visionen.

UTBILDA ER PERSONAL

Stärk er organisationen och höj medarbetarnas konpetens inom hållbar mat. Diet for a Green Planet ger en gedigen plattform och tydlig riktning för alla i kommunen. Kom ihåg att kökschefernas uppgift är både ledarskap, matlagning och kommunikation. Kockar och biträden är kommunens ansikten mot medborgarna! 

PROJEKT

Vi medverkar i EU-finansierade och andra projekt - som partner eller som expert. Vårt nuvarande största projekt är bildandet av Sveriges första Ekodistrikt i Sörmland

SAMARBETSPARTNERS & KUNDER

Vi bygger lokala, nationella och internationella nätverk för en snabbare transformation i riktning mot ekologisk hållbarhet.

Kontakt

Vi är i ständig utveckling och vill vara det tillsammans med er som oxå vill skapa ett robust och hållbart matsamhälle. Ta gärna kontakt för oss..

OM OSS

BERAS International vilar på gedigen grund, forskning. och lyckade resultat. Läs mer om våra grunder, historik och vilka vi är idag.

Ett hållbart matsystem uppnås genom ekologiska kretsloppsgårdar, mat enligt Diet for a Green Planet och ett hållbart matsamhälle - ekodistrikt

Ta del av BERAS Internationals tänkesätt och helhetssyn. En värld i förändring kräver fördjupning och gedigen kunskap.

Hör gärna av dig till oss med frågor, information eller förslag till samarbete. 

Känn dig fri att kontakta oss med frågor, information eller förslag på samarbete.