TAR FORSKNING TILL HANDLING FÖR HÅLLBARA MATSYSTEM

BERAS International är en stiftelse som arbetar med att skapa ett regenerativt arbetssätt hos offentliga aktörer, företag och civilsamhälle

Håll dig uppdaterad om oss på FB och Linkedin. 

TJÄNSTER

Vi erbjuder analyser, expertrådgivning strategiska förändringsprocesser och unik chefshandledning för hållbara matsystem. 

UTBILDNING

Diet for a Green Planet. Bli en förändringsledare. Stärk din organisation att vara en del av lösningen på framtidens hållbara matsystem, och växla upp det arbete ni redan gör.

PROJEKT

Vi medverkar i EU-finansierade och andra projekt - som partner eller som expert. Vårt nuvarande 
största projektet är bildandet av Sveriges första Ekodistrikt i Sörmland

SAMARBETSPARTNERS & KUNDER

Vi bygger lokala, nationella och internationella nätverk för en smidigare transformation i riktning mot ekologisk hållbarhet.

Kontakt

Vi är i ständig utveckling tillsammans med er som vill skapa ett robust och hållbart matsamhälle. Ta gärna kontakt för oss för en idé, önsken eller en fika.

OM OSS

Läs om BERAS grunder, historik och vilka vi är idag.

Ett hållbart matsystem uppnås genom ekologiska kretsloppsgårdar, mat enligt Diet for a Green Planet och ett hållbart matsamhälle - ekodistrikt

Ta del av BERAS Internationals tänkesätt och vår helhetssyn. En värld i förändrin kräver fördjupning och gedigen kunskap.

Hör gärna av dig till oss med frågor, information eller förslag till samarbete. 

Känn dig fri att kontakta oss med frågor, information eller förslag på samarbete.