BERAS international

Hållbara matsamhällen Ekodistrikt

HÅLLBARA MATSAMHÄLLEN

Hållbara Matsamhällen handlar om att samla olika aktörer inom en region för att gemensamt hitta lösningar för att öka matsäkerheten och utveckla ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart livsmedelssystem och samhälle.

Inom ramen för EU Baltic Sea Region projektet KISMET utvecklats Ekodistrikt Sörmland.

Klicka här för nämare information om Ekodistrikt 

​I EU:s Handlingsplan för utvecklingen av ekologisk produktion definieras Ekodistrikt som följer: 

”Ett ekodistrikt är ett geografiskt område där jordbrukare, allmänhet, turistnäring, sammanslutningar och myndigheter ingår avtal om hållbar förvaltning av lokala resurser på grundval av ekologiska principer och metoder. Målet är att maximera områdets ekonomiska och sociokulturella potential. I begreppet ekodistrikt ingår livsstil, kost, mänskliga relationer och naturfrågor. Detta leder till att den lokala jordbruksproduktionen uppskattas av konsumenterna och därmed får ett högre marknadsvärde.”

Det finns nu 60 ekodistrikt i Europa inom organisationen International Network of Eco Region (I.N.N.E.R.). Nätverket Global Alliance for Organic Districts (GAOD) har startats för att främja kunskapsutbyte och bildandet av ekodistrikt globalt. Genom att utgå från lokala förutsättningar, hämta inspiration från andra länders erfarenheter och använda den europeiska verktygslådan för ekodistrikt kan Sörmland bilda inkluderande nätverk som bidrar till en positiv utveckling. Med maten i centrum skulle en levande landsbygd kunna utvecklas och städerna förses med hälsosam mat och ett rikt omgivande landskap för lokal turism.

Känn dig fri att kontakta oss med frågor, information eller förslag på samarbete.