BERAS international

Diet for a green planet

DIET FOR A GREEN PLANET

Ett koncept med 5 KRITERIER

Diet for a Green Planet är ett koncept med 5 stycken samverkande kriterier. När man följer dessa så vet man att jobbar i rätt riktning mot ett hållbart matsystem. Dessutom väcker det din och dina medarbetares kreativitet och skaparlust, som är nödvändig för att göra den omställning vi behjöver för mer lokal mat, ekologiskt och stärkt beredskap.

Konceptet har visat sig fungera över hela världen och är väl förenligt med andra typer av koncept.  

 

KOM IGÅNG MED DIET FOR A GREEN PLANET 

Det är enklare än du tror att komma igång och är viktigt för ökadhållbarhet. Matsystemet är nyckeln till både klimatpåverkan, biologisk mångfald, övergödning, beredskap och hälsa. Allt i ett enda stort grepp. Och det handlar i grunden om att ge det vi stoppar i munnen varje dag lite kärlek. Det är detta vi kallar ”Diet for a Green Planet”.

Känn dig fri att kontakta oss med frågor, information eller förslag på samarbete.