BERAS international

Ekologiskt Regenerativt jordbruk

Ekologiskt
Regenerativt jordbruk

EKOLOGISKT
REGENERATIVT JORDBRUK
Lantbruket - alltså de areella näringarna inklusive vattenbruk och skogsbruk - är den enda bransch som kan vara fullt regenerativ. Andra branscher är mer eller mindre beroende av råvara från någon annan stans. Lantbruket i stort har blivit beroende och mer tärande än bärande - men i onödan.

Livsmedel, fiber, byggmaterial och egentligen allt vi behöver för livet kan skapas i ett ekosystem där råvaran är luft, vatten, solljus och mineraler som kan frigöras från själva marken. Rätt skött behåller man eller förbättrar marken medan den brukas och årligen ger ett överskott. Det är enkelt att teoretiskt och med praktikexempel i liten skala visa att det som kan produceras på detta sätt räcker till att föda jordens befolkning - även när den ökar till ett kulmen om 11-12 miljarder. Om vi kan skala upp de goda exempel som redan finns.

Hur får vi till det i praktiken?

BERAS senaste artikel publicerad i tidskriften "Småbrukaren" nr 3 höst 2021

Känn dig fri att kontakta oss med frågor, information eller förslag på samarbete.