BERAS international

Projekt KISMET

Ekodistrikt Sörmland

Ett rikt matlandskap

Nu tar vi initiativ till att starta Sveriges och Östersjö regionens första Ekodistrikt i landskapet Sörmland! Landskapet Sörmland omfattar hela Södermanlands Län och den södra delen av Stockholms Län.

​Detta är en del av ett 3-årig (2023 – 2025) EU projekt (KISMET) delfinansierad av ”Interreg Baltic Sea Region Programme 2021 – 2027”. Den totala budgeten är 3,627,012 Euro. Delfinansieringen från EU är 2,901,609 Euro. Beras budget är 266,054.90 Euro. Delfinansieringen från EU är 212,843.92 Euro och egenfinansieringen från Beras är 53,210.98 Euros.

Målet med KISMET är att bidra till en långsiktig omställning till ett hållbart matsystem baserat på lokala och förnyelsebara resurser. Läs mer här: https://interreg-baltic.eu/project/kismet/

Sveriges mål om 30% ekologiskt odlad areal överstiger EU:s mål på 25% och är kopplat till målet om 60% ekologiska livsmedel i offentliga måltider. Ansvaret för en ekologisk omställning kan inte enbart ligga på lantbrukarna, utan utvecklingen behöver drivas av flera aktörer gemensamt. Det finns en stor potential i landskapet Sörmland, som utgörs av region Sörmland och de södra kommunerna i region Stockholm. Här finns många aktiva och engagerade producenter och etablerade nätverk att bygga vidare på. Sörmland ligger med sina 21% ekologisk areal på tredje plats i Sverige, så det finns stora möjligheter att arbeta för att öka antalet ekologiska odlare för att komma upp i EU:s och Sveriges mål och kanske även bortom det. Det finns också en utvecklingspotential när det gäller förädling av lokalproducerade livsmedel i regionen, liksom för ett utvecklat samarbete mellan stad och land.

Genom att utgå från lokala förutsättningar, hämta inspiration från andra länders erfarenheter och använda den europeiska verktygslådan för ekodistrikt kan Sörmland bilda inkluderande nätverk som bidrar till en positiv utveckling. Med maten i centrum skulle en levande landsbygd kunna utvecklas och städerna förses med hälsosam mat och ett rikt omgivande landskap för lokal turism.

Vad är ett ekodistrikt?

I EU:s Handlingsplan för utvecklingen av ekologisk produktion definieras ekodistrikt som följer: 

”Ett ekodistrikt är ett geografiskt område där jordbrukare, allmänhet, turistnäring, sammanslutningar och myndigheter ingår avtal om hållbar förvaltning av lokala resurser på grundval av ekologiska principer och metoder. Målet är att maximera områdets ekonomiska och sociokulturella potential. I begreppet ekodistrikt ingår livsstil, kost, mänskliga relationer och naturfrågor. Detta leder till att den lokala jordbruksproduktionen uppskattas av konsumenterna och därmed får ett högre marknadsvärde.”

Varför är det här viktigt?

EU har ett mål om 25% ekologiskt areal till 2030 A European Green Deal, Farm to Fork Strategy och Action Plan for Organic Production.

EU:s handlingsplan för ekologisk produktion har 3 huvudspår och 23 konkreta åtgärder. En av dessa åtgärder – Action 14 -  är etableringen av ekodistrikt (Bio districts) som är under kapitlel 2.4. ”Reinforcing local and small-volume processing and fostering short trade circuit”.

Vilka är involverade?

EU´s Interregionala Östersjöfond projekt KISMET leds av Hamburg stad. Södertälje kommun och BERAS International är svenska partners.

Nedan lista över alla partners i projektet.

Svenska associerade organisationer är Ekerö kommun, Stockholms Universitet och Uppsala Universitet.

Local public authorities

City of Hamburg
Södertälje Municipality
Vejle Municipality

Business support organisations

Steinbeis Transfer GmbH
Tartu Biotechnology Park
Public Institution Lithuanian Innovation Centre
Food Innovation Center
Prizztech Ltd

NGO

BERAS International Foundation
ScanBalt

interest group

Foodworks Association

Regional public authorities

Vidzeme Planning region

Higher education and research institution

South-Eastern Finland University of Applied Science, Xamk

Kontakt

Har ni frågor kring projektet eller intresserad att vara delaktiga, kontakta oss!

JOSTEIN HERTWIG

Ordförande & Projektledare KISMET
Organic Food System Programme
Ekodistrikt

SOFI GERBER

Koordinator
Ekodistrikt Sörmland

Känn dig fri att kontakta oss med frågor, information eller förslag på samarbete.