BERAS international

Projekt

BERAS medverkar i projekt

Stiftelsen BERAS International arbetar globalt och strategiskt för ett hållbart matsystem. Det innebär att vi ibland medverkar i projekt. Just nu  är vi partner i ett stort EU projekt i Östersjöregionen, KISMET, lett av Hamburg som syftar till att främja ett cirkulärt matsystem

Projekt KISMET

KISMET handlar om att ställa om matsystemet så det blir hållbart och cirkulärt. Det är ett projekt i EU´s Interregionala fond för Östersjöländerna (BSR Interreg). Projektet har parrtner i Tyskland, Danmark, Finland, Estland, Lettland, Litauen och Sverige. Sverige representaras av Södertälje kommun och Stiftelsen BERAS International.

Känn dig fri att kontakta oss med frågor, information eller förslag på samarbete.