BERAS international

Om BERAS International

OM OSS

 BERAS International

är en stiftelse vars ändamål är att främja utbildning, information, forskning och utveckling om hållbara matsystem med helhetstänkande inom regenerativt ekologiskt lantbruk, hållbara matsystem och hållbara matsamhällen- ekodistrikt.

Stiftelsen har ett sekretariat med säte i Södertälje kommun och genomför sin verksamhet i olika samarbeten.

Vi är systemtänkande och i ständig utveckling med oss själva och våra samarb etspartners. Värderingar som prestigelöshet, samskapande och mångfald av perspektiv är viktiga för oss.

Känn dig fri att kontakta oss med frågor, information eller förslag på samarbete.