BERAS international

Tjänster

"För oss började vårt strategiska arbete med hjälp att lösa konflikt i ett kök". /My Berensson kostchef Ekerö kommun.

Vägen mot ett hållbart matsystem i kommunen har olika ingångar. Var har ni ert mest akuta behov? Är det kulturkrockar, personal eller krisberedskap? Vi har hela bredden och hjälper till att lösa irriterande knutar utan att släppa den stora visionen ur sikte.

Analys av försörjningsförmåga i kommunen

Med vår analys får ni en samsyn och ett gemensamt grepp om försörjningsförmågan nu och i framtiden i kommunen.

Analysen ger en grund för Översiktsplan, Miljöstrategi och Beredskapsplan och är användbar som utbildningsmaterial för nya förtroendevalda och medborgare.  

Utveckling & Implementering

Vi hjälper till med strategi, ledarskap och individuell utveckling. Går det trögt att genomföra förändringar hos er? Har ni medarbetare som är omotiverade?

Rätt kultur och ledarskap är helt avgörande för allt utvecklingsarbete. Kulturkrockar kostar mycket tid och kraft och tröghet är dränerande för motiverade medarbetare.

Så behöver det inte vara. Vi lyssnar in noga - och stöttar steg för steg mot rätt kultur. Finns viljan - så finns alltid en väg.

Föredrag & Engagerande workshops - ett bra insteg!

Vi lever och andas med matsystemet och arbetar med utveckling i kommuner.

Dagens matystem och uppdraget för en kommun och offentlig måltidsverksamhet har ändrats radikalt de senaste 10 åren. Alla som är inne i det märker det!

Vad är trenderna för framtiden. Vad är hållbar mat och varför det är viktigt?
Genom våra engagerande och insiktsfulla föredrag får era medarbetare en samsyn på hållbar mat, inspirerar medarbetare och får ett nyttigt helhetsperspektiv?

Hör gärna av dig till oss med frågor, information eller förslag till samarbete. 

Känn dig fri att kontakta oss med frågor, information eller förslag på samarbete.