BERAS international

Analys av försörjningsförmåga i kommunen

 BERAS International

Analys av försörjningsförmåga i kommunen

De flesta kommuner i Sverige saknar idag grepp om sin livsmedelsförsörjning i händelse av en långvarig kris. Planerna för en kris utgår oftast från att dagens extremt sårbara system i stora drag fungerar. Detta trots att kommunens egna lantbrukare och företagare inom livsmedelssystemet ofta mycket väl vet hur sårbar deras del är.

I vår analys ger vi er en bild av en optimal arealanvändning och ger er ingångar till både snabba och långsiktiga insatser som kommer att göra kommunen rustad för framtiden - vilken den än blir. Detta kan vi göra tack vare en kombination av vår egen expertkunskap inom området regenerativ produktion och intervjuer med lokala lantbrukare och företagare.

Vi utgår från er kommuns naturliga förutsättningar och nuläge - lantbruk, förädling, distribution, befolkning. Vissa förutsättningar är naturgivna - geografi, klimat, arealer av åker, skog, vatten och övrig mark. Vi utgår i analysen från hur en optimal användning av dessa arealer ser ut vid en omfattande och långvarig avspärrning. Sedan undersöker vi nuvarande markanvändning och infrastruktur - lantbruk, skogsbruk, vattenbruk, mejeri, slakteri, kvarn, annan livsmedelsförädning och även nuvarande vanor i kommunen vad gäller livsmedel. 

Genom detta sätter vi fingret på områden där matsäkerhet i kris, klimatpåverkan, biologisk mångfald, hälsa, kommunens företagsutveckling och social inkludering går hand i hand och där vinster kan göras genom att utgå från hela bilden. Rapporten levereras som ett dokument som kan användas såväl till Översiktsplan som Beredskapsplan och Miljö- och Klimatplan som i utbildning av kommunens förtroendevalda. 

Analysen bygger på en kombination av svensk statistik, intervjuer av lokala lantbrukare och företagare inom livsmedelssystemet och andra nyckelpersoner samt internationell forskning om bästa cirkulära praktik.

Medverkande i analysen
Hans von Essen, expert och senior rådgivare inom Hållbara matsystem, som även rådgörs av forskare och medarbetare på Beras International.
Hans har erfarenhet av:
Lantbruksrådgivning
Landsbygdsutveckling och småskalig livsmedelsförädling
EU projekt och Internationella nätverk 
Kommunpolitik, miljönämnden i Södertälje, kommunfullmäktige, Mälardalens vattenvårdsförbund mfl

Fredrik Birath, civilekonom, senior strateg och processledare
Fredrik har erfarenhet av:
Långsiktigt förändringsarbete, strategi och processledning
Utveckling och utbildning i företag och kommuner
Chefshandledning, kommunikation, teamarbete

Sofi Gerber, forskare inom hållbara matsystem
Sofi har erfarenhet av:
Projektledare för Sveriges första ekodistrikt - Ekodistrikt Sörmland
Nationella och internationella projekt för transformation av matsystemet
Utbildning om matsystemet enligt Agenda 2030
Processledning och innovation för lokal mat för lokala marknader

Pris: 40.000-250.000 kr exkl. moms beroende på omfattning och storlek på kommun

Få en snabb överblicksbild av kommunen - från naturliga förutsättningar och infrastrukturförutsättningar för maten till vilken faktiskt kompetens som är tillgänglig. Analysen passar som underlag till Översiktsplan eller andra strategiska dokument.

Känn dig fri att kontakta oss med frågor, information eller förslag på samarbete.