top of page

TJÄNSTER

Vi erbjuder tjänster till offentliga aktörer och företag för att stödja dom i sitt arbete mot ett mer hållbart matsystem genom hållbart ledarskap och regenerativt arbetssätt. Vill ni veta mer, ta kontakt.

Image by Syed F Hashemi

Strategisk ledarskaps- och organisationsutveckling

Vi hjälper chefer i förändringsprocesser med handledning och process stöd

 

Vi hjälper till att ringa in vart det sitter fast och vilken utveckling skulle behöva ske för att nå sina mål både som chef och kostenhet. Vi erbjuder även verktyg för strategiskt arbetet och måluppfyllelse.

Ett vanligt sådant verktyg är transformationskartan

Image by Markus Spiske

Expertrådgivning

Rådgivning erbjuds kring BERAS 3 koncept

Medverkan i kursverksamhet

Råd och biträde vid formulering av projektidéer, ansökningar och partnersök,

Vid utarbetande av strategier, policys och rapporter samt biträde

Vid besök och möten med externa partner.   

Image by Peter F

Föredrag

Vad är hållbar mat och varför det är viktigt?

Ge era medarbetare en samsyn på hållbar mat, inspirera medarbetare eller få ett helhetsperspektiv?

bottom of page