Image by Masaaki Komori

Ett ekodistrikt i Sörmland

BERAS är inom ramen för FN projektet "Organic Food System Programme" och "Global Alliance for Organic Districts" med i utvecklingen av ekodistrikt.

Beras leder nu en ansökning till Nordisk Ministerråds program om Naturbaserade Lösningar i Norden för pilotprojektet "Ekodistrikt Sörmland". Gruppen består av representanter från Södertälje kommun, Länsstyrelsen i Södermanland, Skillebyholm, Ekologiska Lantbrukarna i Sörmland, Ekologiska Lantbrukarna i Finland, Nord Universitet i Norge och International Network of Ecoregions i Italien.

 

Projektet vill ta fram en metod för att etablera ett ekodistrikt i landskapet Sörmland som ett inkluderande och medskapande nätverk för naturbaserade lösningar med maten i centrum och som ett bidrag till utvecklingen av ekodistrikt i Norden.

Ett nyskapande där det administrativa gränserna suddas ut och landskapet i sin helhet är med i förändringen.

sodermanland.jpg

Bilden lånat av: kungahuset.se

Vad är ett ekodistrikt?

ekodistrik.png

I EU:s Handlingsplan för utvecklingen av ekologisk produktion definieras ekodistrikt som följer: 

”Ett ekodistrikt är ett geografiskt område där jordbrukare, allmänhet, turistnäring, sammanslutningar och myndigheter ingår avtal om hållbar förvaltning av lokala resurser på grundval av ekologiska principer och metoder. Målet är att maximera områdets ekonomiska och sociokulturella potential. I begreppet ekodistrikt ingår livsstil, kost, mänskliga relationer och naturfrågor. Detta leder till att den lokala jordbruksproduktionen uppskattas av konsumenterna och därmed får ett högre marknadsvärde.”

Varför är det här viktigt?

EU har ett mål om 25% ekologiskt areal till 2030 A European Green Deal, Farm to Fork Strategy och Action Plan for Organic Production.

 

EU:s handlingsplan för ekologisk produktion har 3 huvudspår och 23 konkreta åtgärder. En av dessa åtgärder – Action 14 -  är etableringen av ekodistrikt (Bio districts) som är under kapitlel 2.4. ”Reinforcing local and small-volume processing and fostering short trade circuit”.

food_farm2fork_ring.jpg
green-deal.png
orgnics-action-plan-top-banner_712x275.jpg

Vilka är involverade?

skillebyholm_edited.jpg
sodertalje_logo_versioner.webp
MatLust-liggande-fri.png
ekologiska lantbrukarna logga.png
international network of eco regions.jpg
Nord university.jpg
Luomuliitto.png
länsstyrlsen södermanland.png

Projektledare: Jostein Hertwig, BERAS

 

Projektteam, styrgrupp och referensgrupp:

Eva von Heideken, Ekologiska lantburkarna i Sörmland

Jeanette Björlin, BERAS

Sara Seing, Södertälje kommun

Sofi Gerber, Skillebyholm

Susann Rännäri, Ekologiska lantbrukarna i Finland

Daniel Dworetsky, Södertälje kommun

Hans von Essen, BERAS

Ove D. Jakobsen, Nord Universitet i Norge

Salvatore Basile, International Network of Eco-regions i Italien

Tim Lux, Länsstyrelsen Södermanlands län

Kontakt

Har ni frågor kring projektet eller intresserad att vara delaktiga, kontakta Jostein Hertwig.

+47 464 33 241

jostein.hertwig@gmail.com

Jostein picture_edited.jpg