top of page
Cabbage Leaves

DIET FOR A GREEN PLANET
5 KRITERIER

Diet for a Green Planet arbetar med 5 kriterier som väcker din och dina medarbetares kreativitet och skaparlust. Därför har konceptet visat sig fungera över hela världen. 

 

Håll fast i överblicken, identifiera de punkter du behöver arbeta mer med och vilka punkter i din organisations mål och styrdokument som Diet for a Green Planet hjälper dig att nå, hitta punkten där ditt inre driv och din organisations mål är ett och samma.

bottom of page