Hem

Vi hjälper kommuner och företag att bli en del av lösningen på hållbar mat.

I utbildningen Östersjövänlig mat - Diet For a Green Planet, har vi gjort viktiga insikter och kunnat samla oss kring måltidsfrågan på ett helt nytt sätt inom Trosa kommun!

 

Kerstin Tibbling, Enhetschef Trosa Kommun

Hur vi odlar och äter påverkar vårt klimat, med enkla lösningar skapar vi förändring tillsammans.

 

Jostein Hertwig, VD BERAS

I samarbete med BERAS har vi ställt om till god Östersjövänlig mat, utan extra kostnad. Alla är nöjda!

 

Helena Nordlund, projektledare MatLust,

Södertälje kommun

Vår vision är att rädda Östersjön. Tillsammans med BERAS har vi all kunskap som behövs för att ta rätt beslut i arbetet med hållbar mat.

 

Johan Ununger, VD Saltå Kvarn

Distanskurs i Diet for a Green Planet

 

Stensunds Folkhögskola & BERAS International välkomnar er till en unik utbildning i måltidskonceptet Diet for a Green Planet som är en del av FN:s Sustainable Food Systems Programme. Konceptets helhetsgrepp om den hållbara maten är ett vinnande recept såväl nationellt som internationellt.

 

Flerfaldigt prisbelönade Södertälje kommun är ett levande exempel på konceptets framgång. Trots oförändrad budget serverar kommunen varje dag 24 000 hållbara måltider av högsta kvalitet, med utmärkelser i bland annat White Guide Junior.

 

"De gedigna kunskaper om helheten från jord till bord och förändrings-

ledning som vi har haft tillgång till genom BERAS är absolut nyckeln till

Södertälje kommuns framgångar inom hållbar mat"

Sara Jervfors, Kostchef Södertälje kommun

 

Är din yrkesroll inom privat eller offentlig restaurang, storkök, koststrategi, miljö, hälsa, äldrevård, barnomsorg, politik, eller annat område för mat?

 

Anmäl dig och bli en förändringsledare! Kursstart 15 aug.

 

Utbildningen är anpassad för yrkesverksamma och sker på deltid och distans med fyra kursträffar förlagda under studietiden Augusti - April. Kursen är avgiftsfri med undantag för de kostnader som tillkommer för kost och eventuell logi vid kursträffarna. Observera att antalet platser är

begränsade och anmälan sker löpande fram till kursstart den 8/8.

Case: Trosa

 

BERAS arbetar kontinuerligt med Trosa kommun som förstärker sitt miljöarbete med hållbar mat.

 

Med helhetssyn på måltiden, en förståelse för hållbart jordbruk och en samsyn bland kollegor, gör Trosa en medveten förändring mot ett friskare Östersjön och bättre folkhälsa. Resan började med att Trosa formulerade en vision – Trosa kommun erbjuder Sveriges bästa offentliga måltider där matglädjen, människan och miljön står i centrum – som skulle omsättas i praktiken.

 

"Vi ville ta oss hela vägen från vision till mätbara målsättningar och praktisk handling. Frågan var hur det skulle gå till. Samarbete inleddes med BERAS International, som varit delaktiga i Södertälje kommuns framgångar med hållbar mat"

 

Kerstin Tibbling, Enhetschef Trosa kommun

 

För att komma igång skapade Trosa och BERAS International en hybrid mellan en 1-årig utbildning i Diet for a Green Planet* och en förändringsprocess för kommunen, med 15 deltagare från olika positioner. Programmet som var upplagt på 8 workshops hade följande mål*:

 

•Ge kunskap i hållbar mat och matens påverkan på klimat, vatten och biologisk mångfald

•Ge insikter och klarhet i hur arbetet med hållbar mat ska fortsätta utvecklas i Trosa Kommun.

 

Mat väcker känslor. Och känslor och attityder väcks till liv när man försöker förändra något som har med mat att göra. Även strukturer som kan motverka förändring behöver ses över. Därför bildades arbetsgrupper för kommunikation, matlagning, organisation & ledning, svinn och politik som tillsammans gör ett strategiskt arbete. Dessa grupper har fortsatt att arbeta självgående efter programmet.

 

”Nu är det tydligt hur vi i kommunen ska arbeta tillsammans för att förverkliga visionen i måltidspolicyn. Vi har en riktning och ett gemensamt språk. Deltagarna fick även utrymme att reflektera över helheten och upptäcka hur just de kan bidra i sina yrkesroller - vad som är viktigt och vilka delar inom kommunen som bidrar till framgång.”

 

Kerstin Tibbling, Enhetschef Trosa kommun

 

"Programmets resultat presenterades i oktober 2017 för Trosas alla chefer och som ett nästa steg har vi utsett en skola i kommunen som har börjat arbeta utifrån kriterierna i Diet for a Green Planet.

Vi har fått upp ångan och har energi att förverkliga vår vision"

 

Elin van Doreen, Kommunekolog Trosa kommun

 

Fler kommunerna upptäcker att matfrågan är central i allt miljöarbete – vår mat är nyckelnfrågan i utmaningarna med klimat, rent vatten och biologisk mångfald. Vi på BERAS International vill lösa utmaningarna genom att sprida vår kunskap om matens roll och söker fler kommuner som har miljöambitioner och vill komma vidare i förändringsarbetet. Vi berättar gärna mer och lyssnar på vad ni behöver!

 

Länsstyrelsen Sörmland bidrog med hälften av kostnaden genom sin Lokala satsning inom naturvård, LONA.